CE-märkning

ce – de
ce – sv

Instruktioner

reflexomat
Servitec_35-95_05.2009
Servitec_35-95_11.2010
Servitec_30_09.2011
servitec 35/60
servitec 15 (eng)
variomat
värmesystem

EB Avslamningskärl

EB 30 10bar
EB 60 10bar
EB 80 10bar
EB 100 10bar
EB 180 6bar
EB 300 6bar
EB 400 6bar
EB 750 6bar

Broschyrbladet för EB avslamningskärl

Elritningar

Reflex V1
Reflex V2

Entreprenadbeskrivningar

Servitec

Servitec 15
Servitec mobil
Servitec magcontrol 60
Servitec magc 60

Variomat

Tanka ned pdf-dokumentet om du inte behöver ändra i den.
Spara ned word-dokument om du behöver göra ändringar.

Variomat 2-1
Variomat 2-1

Variomat 2-1-60
Variomat 2-1-60

Exempel på Analysrapport

analysrapport – exempel

Expansionskärl

Avgasningsutrustning för vätskebärande system levereras med expansionskärl (Variomat) eller nyttjar det befintliga expansionskärlet (Servitec). Variomat, har med sitt trycklösa, slutna expansionskärl två funktioner: för det första lagras expansionsvattnet skyddat från luft i ett blåsmembran och för det andra skiljs gas från vattnet i systemet genom riktad avspänning och leder bort gasen.

Expansionskärlets kapacitet kan utökas med flera expansionskärl i serie.

Servitec är en vakuumavgasare och är inte beroende av vilken typ av expansionskärl som ingår i det vätskebärande systemet.Om en anläggning har ett förtryckt expansionskärl så anpassas Servitec med en Magcontrol men om det vattenbärande systemet har ett öppet expansionskärl med tryckhållningspump utrustar man Servitec med en Levelcontrol

dimensionering av expansionskärl

Miljödeklaration

Länken nedan är ett Microsoft Word-dokument där du kan fylla i dina värden.

Spar först ned det på din hårddisk

miljödeklaration

Magnetfilter SRU

okulärbedömning
Filterbyte på SRU-3 (pdf)

SRU-filter (1, 2 och 3)
sru-1 PICT3503 3SRU-3

Skisser

al-kyla o värme
mobil servitec variomat m förtr utj kärl,fillset o avslamn
om olika system i samma
servitec exp kärl EB filter
servitec level kontroll m avgasn o reflexomat fillset
servitec levelkontroll
servitec m öppet exp kärl,utjämnkärl o EB filter
servitec mag kontroll m förtryckt exp kärl,sru-1 filter o EB slamavsk
servitec magkontroll m förtryckt exp kärl o EB filter
servitec magkontroll m sru1 & fillset
servitec magkontroll
variomat 2-1 m exp kärl VG till-kärl utj k,fillset o EB filter