Med avgasare fås ett bättre medium för överföring av värmeenergi från källan till slutanvändaren. Med optimal avgasning av radiatorvattnet kan ca 6% bättre värmeöverföring uppnås (det är en sanning).

Med avgasning uppnås följande:

1. Minskat flöde i anläggningen ( Mindre pumpenergi)

2. Inga ”lösa” partiklar i vattnet som kan sätta i gen ventiler.

3. Samma egenskaper för vattnet under hela byggnadens livslängd ( Ger samma regler förutsättningar) under byggnadens livslängd.

Med en ökning av värmeöverföring kan vi sänka flödet och därmed

nyttja fördelen med avgasning.

Beräkningsexempel:

Låt oss antaga att detta motsvarar en temperatursänkning av systemvattnet med 0,5°C vilket i så fall ger 2,5 % besparing av årsenergibehovet för uppvärmning.

Exp. 50 lgh

Uppvärmningskostnads 500 000 skr/år =2,5%*500 000:- = 12 500 :-

Mindre tillsynskostnader ( Punkt 2&3 ovan)

Fastighetsskötare 400 skr / tim Fastighetsskötaren gör ca ett besök i var annan lgh två gånger per år för att lufta och motionera radiatorventiler vilket skulle motsvara 5000 skr. (15min*2*25= 5000:-)

Slutsats

Vi skall också lägga till att med avgasare ökar livslängden på ingående komponenter till den dubbla tiden (minskad korrosion av rör och komponenter bättre funktion på radiatorventiler, reglerventiler minskat slitage på pumpar och andra rörliga komponenter)

Därmed minskar det totala behovet av underhållet, och fastighetsskötaren (Driftteknikern) får mer tid till övrig service och underhåll.

När du klickar på länken nedan kommer ett XL-dokument att tankas ned, där du kan göra din beräkning

Här kan du göra din egen ekonomi-beräkning